۱۵ آذر ماه ۱۳۹۸

تأثیر سیگار و دخانیات روی ایمپلنت دندانی

آیا برای افراد سیگاری نباید ایمپلنت کاشت؟ آیا ارتباط سیگار با شکست ایمپلنت ها مستند است؟ چگونه می توان با وجود سیگار کشیدن ایمپلنت کاشت؟ آیا سیگار کشیدن باعث عفونت ایمپلنت میشود؟
رزرو آنلاین نوبت
فارسی
پیشنهاد ما برای تهیه تصاویر دهان و دندان: رادیولوژی دکتر ساحل مرجانیاطلاعات بیشتر...