15 آذر ماه 1398

تأثیر سیگار و دخانیات روی ایمپلنت دندانی

آیا برای افراد سیگاری نباید ایمپلنت کاشت؟ آیا ارتباط سیگار با شکست ایمپلنت ها مستند است؟ چگونه می توان با وجود سیگار کشیدن ایمپلنت کاشت؟ آیا سیگار کشیدن باعث عفونت ایمپلنت میشود؟
رزرو آنلاین نوبت
فارسی
اگر نیاز به عکس رادیوگرافی دهان و دندان دارید کلیک کنید:اطلاعات بیشتر