۱۳ آذر ماه ۱۴۰۰

آیا کشیدن دندان در ساختار صورت تغییر ایجاد می کند؟

با کشیدن دندان احتمال بروز تغییرات در شکل چهره شما وجود دارد. این اتفاق الزاماً ساختار چهره شما را خراب نمیکند، اما در شکل یا ساختار چهره شما تغییراتی اتفاق میفتد.
رزرو آنلاین نوبت
فارسی
پیشنهاد ما برای تهیه تصاویر دهان و دندان: رادیولوژی دکتر ساحل مرجانیاطلاعات بیشتر...