20 خرداد ماه 1402

آیا بهبود بعد از کاشت ایمپلنت های All- On- 4 طول می کشد؟

آیا بهبود بعد از کاشت ایمپلنت All- On- 4 طول می کشد؟ آیا دندان های مصنوعی All- On- 4  راحت هستند؟ بعد از کاشت ایمپلنت های دندانی All- On- 4 چه می توان خورد؟
13 شهریور ماه 1402

ایمپلنت های دندانی All- On- 6

ایمپلنت های دندانی All- On- 4 و All- On- 6؛ کدامیک برای شما مناسب است؟ فرایند کاشت ایمپلنت All- On- 6 چگونه است؟ مراقبت از ایمپلنت All- On- 6
رزرو آنلاین نوبت
فارسی
اگر نیاز به عکس رادیوگرافی دهان و دندان دارید کلیک کنید:اطلاعات بیشتر