5 تیر ماه 1402

حقیقتی تکان دهنده در مورد مسری بودن پوسیدگی دندان ها

آیا پوسیدگی دندان مسری هستند؟ چرا پوسیدگی ها خطرناک هستند؟ چگونه از پوسیدگی دندان ها پیشگیری کنیم؟ جلوگیری از سرایت پوسیدگی چگونه است؟
رزرو آنلاین نوبت
فارسی
اگر نیاز به عکس رادیوگرافی دهان و دندان دارید کلیک کنید:اطلاعات بیشتر