۹ بهمن ماه ۱۳۹۷

معاینه ریشه دندان (تست پالپ دندان)

چگونه می توان ریشه دندان را به خوبی معاینه کرد؟ معاینه دقیق ریشه ی دندان فرایند تشخیصی "سه مرحله ای" است که معاینات بالینی، بررسی های رادیوگرافی و تست زنده بودن پالپ را در بر می گیرد. این معاینات باید روی همه ی بیماران انجام شوند
رزرو آنلاین نوبت
فارسی
پیشنهاد ما برای تهیه تصاویر دهان و دندان: رادیولوژی دکتر ساحل مرجانیاطلاعات بیشتر...