1 بهمن ماه 1398

آیا درمان ریشه می تواند منجر به بروز بیماری شود؟

آیا درمان های ریشه سلامت شما را به خطر می اندازند؟ درمان ریشه منجر به بروز چه مشکلاتی می تواند شود؟ آیا درمان ریشه ممکن است مشکل آفرین باشد؟
رزرو آنلاین نوبت
فارسی
اگر نیاز به عکس رادیوگرافی دهان و دندان دارید کلیک کنید:اطلاعات بیشتر