27 آذر ماه 1400

آیا دندان ها استخوان محسوب می شوند؟

قابل توجه ترین تفاوت بین دندان و استخوان در نحوه بهبودی آنها است. از آنجا که دندان ها بازسازی نمی شوند، محافظت از آنها ضروری است.چ
رزرو آنلاین نوبت
فارسی
اگر نیاز به عکس رادیوگرافی دهان و دندان دارید کلیک کنید:اطلاعات بیشتر