17 فروردین ماه 1402

آیا استفاده دهانشویه برای کودکان بی خطر است؟

آیا استفاده دهانشویه برای کودکان بی خطر است؟ دهانشویه ها جایگزینی برای عادت های خوب مسواک زدن و نخ دندان کشیدن نیستند!بهترین دهانشویه برای بریس ها چیست؟
رزرو آنلاین نوبت
فارسی
اگر نیاز به عکس رادیوگرافی دهان و دندان دارید کلیک کنید:اطلاعات بیشتر