۱۶ آبان ماه ۱۴۰۰

چرا پاکسازی دندان ها درد دارد؟

جرمگیری دندان درد دارد؟ تمیز کردن تخصصی دندان ها توسط دندانپزشک به خودی خود درد ندارد. بسیاری از پاکسازی های دندانی به علت بهداشت بد دهانی درد دارند!
رزرو آنلاین نوبت
فارسی