9 بهمن ماه 1397

معاینه ریشه دندان (تست پالپ دندان)

چگونه می توان ریشه دندان را به خوبی معاینه کرد؟ معاینه دقیق ریشه ی دندان فرایند تشخیصی "سه مرحله ای" است که معاینات بالینی، بررسی های رادیوگرافی و تست زنده بودن پالپ را در بر می گیرد. این معاینات باید روی همه ی بیماران انجام شوند
رزرو آنلاین نوبت
فارسی
اگر نیاز به عکس رادیوگرافی دهان و دندان دارید کلیک کنید:اطلاعات بیشتر