6 خرداد ماه 1402

خطرات نوشیدن الکل بعد از کشیدن دندان

آیا نوشیدن الکل بعد از کشیدن دندان خطرناک است؟ بعد از کشیدن دندان چه زمانی می توان الکل مصرف کرد؟ آیا نوشیدن آبجو با نوشیدن مشروب بعد از کشیدن دندان متفاوت است؟
رزرو آنلاین نوبت
فارسی
اگر نیاز به عکس رادیوگرافی دهان و دندان دارید کلیک کنید:اطلاعات بیشتر