وجود کانالهای اضافه در دندانهای درمان ریشه شده

نمونه درمانی شماره چهار
۷ خرداد ماه ۱۳۹۸

وجود كانال چهارم در دندانهاي مولار اول فك بالا شيوع بالايي داشته و نزديك به ٩٠ درصد ( بسته به مطالعات و روشهاي آنها اين درصد متغير است)ذكر شده است. يكي از علل شايع شكست درمان اوليه ريشه عدم كشف و درمان اين كانال ميباشد كه ممكن است سبب وجود درد، ايجاد ضايعات انتهاي ريشه و حتي آبسه و تورم شود. دندانپزشكان مجرب با چشم غير مسلح ممكن است با شانس حدود ٣٠ درصد موفق به كشف اين كانال شوند(با در نظر گرفتن عامل تجربه، استفاده از شوينده هاي مناسب و دستگاه اولتراسونيك اين درصد متغير است). استفاده از لوپ هاي چشمي با بزرگنمايي ٣/٥ برابر ميتواند تا ٢٠ درصد شانس موفقيت را افزايش دهد. با اين حال ميكروسكوپهاي دندانپزشكي با بزرگنمايي ١٠ تا ١٦ برابر ، اين ميزان را تا ٨٠ درصد افزايش ميدهد. با توجه به پيچيدگيهاي آناتوميك دندانها و حتي تنوعات نژادي درمانهاي ريشه (اصطلاحاً عصب كشي) جزء درمانهاي پيچيده محسوب ميگردند.
۳/۵ ( ۱ نظر )
رزرو آنلاین نوبت
فارسی