در صورتیکه تمایل به مشاهده تمام کارگاههای آپکس لوکیتور و آناتومی آپکس را در قالب یک پکیج دارید، این دوره تخفیف دار مناسب شما میباشد . این دوره شامل ۱۰ ویدیو در قالب چهار کارگاه از تمام کارگاههای آپکس لوکیتور و آناتومی آپکس  است که در زمان ۱۶۴ دقیقه از بیسیک تا پیشرفته (آپکس لوکیتور به همراه موتورهای روتاری) را در بر میگیرد و تمام نکاتی را که جهت انجام یک اندازه گیری  ایده آل و بدون خطا ، که با این نوع سیستمها شما احتیاج دارید را به شما نشان میدهد.

تمامی کارگاههای که در این دوره کامل در اختیار شما قرار میگیرند و دموهای آنها شامل موارد زیر است (چهار کارگاه در قالب ۱۰ ویدیو )که خدمتتان مشخصاتشان ارائه میشود :

کارگاه : آناتومی آپکس

آپکس دندان دارای آنچنان آناتومی پیچیده ای است که میتواند هر کلینیسین ماهری را دچار چالش کند. آگاهی فرد از محل آپکس رادیوگرافیکی و آناتومیکی ، فورامن آپیکال و آپیکال کونستریکشن و سایر اختصاصات در کسب محل ختم  آماده سازی و پرکردگی کانال در یک درمان ریشه ایده آل ،مهم میباشد و کاربرد آپکس لوکیتورها نسبت به رادیوگرافی در تعیین دقیق محل طول کارکرد امر بسیار مهمی است که در این کارگاه  ۳۳ دقیقه ای در دو بخش به آن میپردازیم.

کارگاه : آپکس لوکیتورها و اصول کاربردهای کلینیکی

تنوع اپکس لوکیتورها و  قرار گرفتن آنها در سیستمهای روتاری ، میتواند باعث سردرگمی کلینیسینها در نحوه استفاده صحیح شان شود ولی با این وجود اصول کارکرد در تمام موارد یکسان میباشد. در این کارگاه  ۳۵ دقیقه ای در دو بخش به معرفی کلی انواع آپکس لوکیتور از ساده تا دستگاههای که در سیستمهای روتاری قرارگرفته اند و آپشنهای سیستمها میپردازیم و نحوه کاربرد صحیح آپکس لوکیتورها و زمان مناسب جهت اندازه گیری طول و سایر نکات عملی را که در کسب موفقیت ، مهم هستند را  لحظه به لحظه به روی دندان پرزنت خواهیم کرد.

کارگاه : مزایا و خطاهای کاذب در آپکس لوکیتورها

امروزه بدون وجود دستگاههای آپکس لوکیتور ، تعیین طول واقعی کانال دندانی با رادیوگرافی همواره شک برانگیز خواهد بود و در این کارگاه  ۶۷ دقیقه ای  که شامل چهار بخش میباشد در بخش اول در مورد میزان دقت بالا دستگاهها ، کاهش میزان اکسپوژرها و خطاهای رادیوگرافیکی ، کاهش دردهای بعد از کار و بسیاری از موارد دیگر را پرزنت میکنیم و در بخشهای بعدی در مورد اینکه چرا شما نمی توانید از آپکس لوکیتورتان به بهترین نحو استفاده کنید و خطاهای که باعث میشوند به اشتباه فکر کنیم به طول کارکرد( خطاهای مثبت کاذب ) رسیده ایم و خطاهای که باعث میشود آپکس لوکیتور اصلا واکنشی نشان ندهد (خطاهای منفی کاذب) را به طور کامل پرزنت و نمایش میدهیم.

کارگاه : آپکس لوکیتورها به همراه موتورهای روتاری و آپشنها

در این کارگاه ۳۱ دقیقه ای در دو بخش در مورد دستگاههای آپکس لوکیتور پیشرفته ای که میتوانند به موتورهای روتاری وصل شوند و یا داخل سیستمهای روتاری از قبل قرار گرفته اند ، پرزنت کاملی خواهیم داشت و از ترکیب این دو سیستم مزایای زیادی را کلینیسین در آماده سازی ایده آل و هوشمندانه کانالهای کرودار بدست میاورد . نمایش کاملی از این آپشنها به مانند سیستم هوشمند کاهش سرعت و تورک ، روشن شدن و خاموش شدن اتومات سیستم روتاری ، جلوگیری از رد شدن فایل از آپکس و سایر موارد در انواع مختلف دستگاههای  روتاری سیم دار و بدون سیم را خواهیم داشت.

در ادامه ، دمو این چهار کارگاه را  در قالب ۱۰ ویدیو در زیر میتوانید مشاهده بفرمائید :

دموهای کارگاه آناتومی آپکس :

14 خرداد ماه 1402

دوره کامل کارگاه آپکس لوکیتور و آناتومی آپکس

در این کارگاه ۳۱ دقیقه ای در دو بخش در مورد دستگاههای آپکس لوکیتور پیشرفته ای که میتوانند به موتورهای روتاری وصل شوند و یا داخل سیستمهای روتاری از قبل قرار گرفته اند ، پرزنت کاملی خواهیم داشت و از ترکیب این دو سیستم مزایای زیادی را کلینیسین در آماده سازی ایده آل و هوشمندانه کانالهای کرودار بدست میاورد . نمایش کاملی از این آپشنها به مانند سیستم هوشمند کاهش سرعت و تورک ، روشن شدن و خاموش شدن اتومات سیستم روتاری ، جلوگیری از رد شدن فایل از آپکس و سایر موارد در انواع مختلف دستگاههای  روتاری سیم دار و بدون سیم را خواهیم داشت.
رزرو آنلاین نوبت
اگر نیاز به عکس رادیوگرافی دهان و دندان دارید کلیک کنید:اطلاعات بیشتر