29 خرداد ماه 1398

علل مرگ دندان یا عصب دندان

علت مرگ دندان پوسیدگی درمان نشده دندان است. وقتی حفره پوسیده دندان بزرگ می شود، به لایه داخلی پالپ دندان میرسد. این اتفاق باعث می شود درد دندان آغاز شود.
5 تیر ماه 1402

حقیقتی تکان دهنده در مورد مسری بودن پوسیدگی دندان ها

آیا پوسیدگی دندان مسری هستند؟ چرا پوسیدگی ها خطرناک هستند؟ چگونه از پوسیدگی دندان ها پیشگیری کنیم؟ جلوگیری از سرایت پوسیدگی چگونه است؟
رزرو آنلاین نوبت
فارسی
اگر نیاز به عکس رادیوگرافی دهان و دندان دارید کلیک کنید:اطلاعات بیشتر